Recepció Hotel Market.

Ubicació: Barcelona
Any: 2012

Recepció Hotel Deu i Deu.

Projecte Lázaro Rosa.