Amplació restaurant Market.

Ubicació: Barcelona
Any: 2012

Ampliació Restaurant Hotel Market Deu i Deu.

Projecte original Lázaro Rosa.