Política de privacitat

L’usuari no està obligat a proporcionar dades de caràcter personal per visitar i accedir a aquesta pàgina web.

DEU PUNT DEU, S.L. recull algunes dades de caràcter personal exclusivament quan l’usuari es registra a la pàgina web per (i) rebre material divulgat per DEU PUNT DEU, S.L. (p. ex. Butlletí informatiu), (ii) enviar consultes tècniques i (iii) posar en contacte per a qualsevol altre tema. Totes les dades personals presentades per l’Usuari es guardaran en un arxiu que pertany i gestiona DEU PUNT DEU, S.L..

L’Usuari reconeix i accepta que DEU PUNT DEU, S.L. té dret a utilitzar les dades recollides per les següents finalitats: administració tècnica de la pàgina web, proporcionar informació a l’Usuari relacionada amb els productes, serveis, promocions i esdeveniments de DEU PUNT DEU, S.L., aconseguir i mantenir un nivell alt de servei a la pàgina web, i realitzar estudis de mercat.

DEU PUNT DEU, S.L. podrà enviar per correu electrònic a l’Usuari, com a part d’una llista de correu “opt-in”, comunicacions relacionades amb les finalitats anteriorment esmentats.

DEU PUNT DEU, S.L. es reserva el dret de divulgar dades personals de l’usuari a tercers que DEU PUNT DEU, S.L. consideri per dur a terme les finalitats a dalt esmentats, així com altres fins comercials i / o promocionals de DEU PUNT DEU, S.L. o aquests tercers. DEU PUNT DEU, S.L. demanarà a aquests que tractin la informació de caràcter personal de l’Usuari d’acord amb el que estableixen les lleis aplicables.

L’usuari podrà objectar que DEU PUNT DEU, S.L. processi les seves dades de caràcter personal posant-se en contacte amb DEU PUNT DEU, S.L. per carta a l’adreça Calatrava 23, 08017 de Barcelona, Espanya, o per correu electrònic a theshop@deuideu.com

L’usuari podrà exercir drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal contactant DEU PUNT DEU, S.L. per carta a l’adreça Calatrava 23, 08017 de Barcelona, Espanya, o per correu electrònic a theshop@deuideu.com

DEU PUNT DEU, S.L. no és responsable de les polítiques de privacitat d’altres Pàgines web als que l’Usuari entri en contacte a través dels enllaços a la pàgina web.

DEU PUNT DEU, S.L. es reserva el dret a canviar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense notificar a l’Usuari.

Aquesta política de privacitat és subjecta i regida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007.