Devolucions

Només s’acceptaran devolucions de mercaderies durant els 30 dies posteriors a la seva recepció i que hagin sigut autoritzades per Deu Punt Deu, S.L.:

Si ha creat un compte d’usuari, entri al seu compte i pot sol·licitar la devolució d’una comanda.
Si no ha creat un compte d’usuari, ha de sol·licitar la devolució mitjançant un correu a theshop@deuideu.com.

El procés per una reclamació per material defectuós i per evitar despeses innecessàries és:

Enviar foto del producte defectuós a theshop@deuideu.com.
Indicar el defecte del producte.
Indicar el nombre i data de la comanda, així com el nombre de factura emesa per Deu Punt Deu, S.L. (requisit indispensable).

En el cas de que Deu Punt Deu, S.L. ho cregui procedent, se li recollirà el producte al seu domicili sense cost addicional pel client. En aquest cas Deu Punt Deu, S.L. es posarà en contacte amb el client per indicar-li com es procedirà. Deu Punt Deu, S.L. no abonarà al client les despeses d’enviament de material defectuós que unilateralment el client envii sense autorització prèvia.

En el cas de devolució per material defectuós Deu Punt Deu, S.L. reemplaçarà el material segons condicions del apartat Terminis d’expedició de comandes.

En el cas de devolució per material defectuós degut a un error de fabricació Deu Punt Deu, S.L. substituirà el material per un de nou o per un altre de la mateixa categoria. En cap cas es procedirà a la devolució de l’import abonat pel client, sinó que s’emetrà un abonament vàlid per pròximes compres.

En cas de devolució degut a que el material no sigui el correcte, degut a un error per part del client, aquest haurà de remetre la mercaderia a ports pagats a la direcció que se li indiqui en la autorització. Deu Punt Deu, S.L. reemplaçarà el material segons condicions del apartat Terminis d’expedició de comandes sense cap despesa adicional.

En cap cas es procedirà a la devolució de l’importe abonat pel client, sinó que es procedirà a realitzar un abonament vàlid per pròximes compres.

En cas d’error en l’enviament per part de Deu Punt Deu, S.L., aquest el recollira i re-enviarà el producte correcte sense cap cost addicional pel client.